25 lipca 2024

OIL w Warszawie

Poradnik, jak działać w sytuacjach spornych

Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, przygotowała dla lekarzy i lekarzy dentystów schematy postępowania w przypadku, gdy pacjent lub osoba mu...

W niebycie. Z historii samorządności lekarskiej w Polsce

Stało się. W 1950 r. władza pod rządami Bolesława Bieruta zlikwidowała samorząd lekarski, z wielkim trudem tworzony po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także samorząd...

Za czym kolejka ta stoi? (wideo)

„Za czym kolejka ta stoi?” – pod takim tytułem 1 października w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona dostępności świadczeń zdrowotnych....

Kształcenie lekarzy powinno zachować charakter uniwersytecki

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie przyjęło zapowiedź ministra zdrowia dotyczącą planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych. Foto: pixabay.com W ubiegłym tygodniu minister...

Lekarz na własny rachunek

Uruchomienie własnego gabinetu lekarskiego jest nie lada wyzwaniem. Rejestracja praktyki, rozliczne aspekty prawne związane z jej funkcjonowaniem, rozliczenia księgowe, prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej czy choćby...

Likwidacja przez zniesienie. Jak po wojnie nękano lekarzy

Kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. samorządność lekarska zaczęła się formować, zdawano sobie sprawę, jak wielki trud trzeba włożyć w budowanie jej...

Wynagrodzenia lekarzy. Jak jest, a jak być powinno?

„Było. Jest. Będzie?” – pod takim hasłem Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zorganizowała konferencję, podczas której zgromadzeni eksperci dyskutowali o systemie ochrony zdrowia w kontekście...

Problemy interny na Mazowszu. Relacja z konferencji

Cyklicznie organizowana konferencja poświęcona problemom tej dziedziny medycyny miała ze względu na pandemię COVID-19 roczną przerwę. Tegoroczna edycja odbyła się, ale w zmienionej formule –...

Izba i PTSG. Współpraca ze stomatologią geriatryczną

Na początku maja doszło do podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie i tamtejszą komisją ds. lekarzy dentystów a Polskim Towarzystwem...

OIL w Warszawie. Zjazd online

Tegoroczne okręgowe zjazdy lekarzy, w czasie których podejmowane są uchwały dotyczące różnych aspektów funkcjonowania izb lekarskich, ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie mogły odbyć...

O chleb i dach nad głową. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Po wojnie władza konsekwentnie dławiła wszelkie inicjatywy okręgowych izb lekarskich zmierzające do odbudowania struktur samorządowych – pisze Lucyna Krysiak. Zebranie członków Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej w...

Siła regionów. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Po zakończeniu II wojny światowej okręgowe izby lekarskie liczyły na wsparcie ze strony państwa. Niestety, dla władz powojennej Polski były jeszcze większym zagrożeniem niż NIL,...