23 czerwca 2024

Telemedycyna: 8 holterów w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach (woj. łódzkie) podpisał umowę na dostarczenie urządzeń holterowskich na potrzeby oddziału kardiologicznego. Nawiązana współpraca pozwoli na wykonywanie większej ilości badań holterowskich, co przyczyni się do zmniejszenia czasu oczekiwania na tę usługę.

IMG_7771 IMG_7777

O potrzebie teleopieki w różnych dziedzinach medycyny mówi się ostatnio coraz częściej. – Skierniewicki szpital wkracza już w etap realizacji tego typu opieki, a urządzenia holterowskie są pierwszym krokiem w tym kierunku – mówi dyrektor skierniewickiego szpitala Jacek Sawicki.

Duży nacisk na rozwój telemedycyny kładzie Ministerstwo Zdrowia. Minister zdrowia Marian Zembala wielokrotnie podkreślał, że wdrażanie nowych form zdalnej opieki nad pacjentami stanowi świadectwo postępu, które oznacza poprawę bezpieczeństwa chorych i dostępności świadczeń.

„Takie rozwiązania wspieramy i takim działaniom będziemy sprzyjać, wypracowując standardy także w zakresie telemedycyny, aby uniknąć nadmiernego zróżnicowania i zagwarantować pacjentom bezpieczeństwo – nie tylko medyczne, lecz także ekonomiczne” – napisał minister zdrowia w liście gratulacyjnym do dyrektora szpitala Jacka Sawickiego.

IMG_1674 IMG_1678

IMG_1681 IMG_1688

„Jestem przekonany, że obrany przez Państwa kierunek w dążeniu do wykorzystywania najnowszych technologii w medycynie jest słuszny i przyniesie duże korzyści – przede wszystkim dla pacjentów. Pragnę przekazać moje poparcie dla realizacji tego projektu. Wierzę, że zdrożenie tej technologii będzie impulsem do dalszego rozwoju szpitala” – podkreślił szef resortu zdrowia.

Od listopada br. 8 urządzeń holterowskich będzie funkcjonować w skierniewickim szpitalu. Są one wielkości telefonu komórkowego, które różnią się od dotychczas stosowanych nie tylko wielkością – ich główną zaletą jest stałe połączenie z centrum zdalnej opieki, dzięki czemu praca serca pacjenta podpiętego do tego urządzenia jest stale i na bieżąco monitorowana. Znacząco zwiększa to bezpieczeństwo pacjenta, a także jego komfort podczas procesu diagnostycznego.

Urządzenie składa się z dwóch elementów – przenośnego, cyfrowego rejestratora, oraz aplikacji służącej do analizy odczytów EKG. Znajduje ono zastosowanie w opiece nad osobami wymagającymi monitoringu kardiologicznego, diagnostyce chorób serca, profilaktyce zdrowotnej czy medycynie sportowej.

IMG_1696 IMG_1703

IMG_1711 IMG_1716

Centrum zdalnej opieki zapewnia pacjentom opiekę 24/7 oraz możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez infolinię. Jeżeli w trakcie monitoringu pacjenta rejestrator wykryje nieprawidłowości w pracy serca, personel medyczny podejmie stosowne działania, włącznie z wezwaniem karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia badanego. W przypadku gdy badanie holterowskie nie da lekarzowi jednoznacznej diagnozy, szpital będzie przeprowadzał zdalny monitoring kardiologiczny wspólnie z centrum zdalnej opieki.

Holter to pierwszy krok skierniewickiego szpitala w rozwijaniu w tej placówce rozwiązań telemedycznych. Kolejnym planowanym do wprowadzenia rozwiązaniem będzie teleradiologia. Jest to usługa zdalnego opisywania badań radiologicznych, umożliwiającym przesyłanie badań obrazowych pomiędzy placówką medyczną, która jest odpowiedzialna za jego opis. W tym przypadku opisy badań radiologicznych będą wykonywane przez wysokiej klasy specjalistów w Krakowie.