20 kwietnia 2024

Teleopieka po polsku. Pilotaż z bransoletkami życia dla seniorów

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom. Pierwsze bransoletki, na których oparty jest system przywoływania pomocy, przekazane zostaną uczestnikom programu lada dzień.

Foto: Łukasz Piecyk/UMWKP

– Co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Teleopieka oznacza dla nich bezpieczeństwo i jednocześnie zachowanie niezależności, a dla rodzin możliwość kontynuowania pracy zawodowej i wypełniania innych obowiązków ze świadomością, że rodzice czy dziadkowie są pod opieką – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Rozwiązania tego typu stosowane są szeroko za naszą zachodnią granicą, w Polsce dopiero raczkują. Pilotażowy system opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

System ruszy w połowie lipca. Zostanie nim objętych 55 starszych osób w regionie mieszkających w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Golubiu-Dobrzyniu, Rogóźnie (pow. grudziądzki), Brzuzem (pow. rypiński), Wielgiem (pow. lipnowski) Aleksandrowie Kujawskim, Ciechocinku, Rojewie (pow. inowrocławski), Kruszwicy (pow. inowrocławski) i Piechcinie (pow. żniński).

Uczestnicy musieli dostarczyć m.in. przygotowaną przez lekarza informację o stanie zdrowia i przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach.

Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy będą stale nosić na ręce. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego. Stosownie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę ratunkową.

Bransoletki zostały też wyposażone w czujnik upadku, licznik kroków, pomiar tętna oraz geolokalizację (wyłącznie na prośbę osoby starszej; użycie tej funkcji zostanie zabezpieczone za pomocą jednorazowych haseł dostępowych). Także niepokojące wskazania tych parametrów spowodują alert w centrum operacyjnym i podjęcie odpowiednich działań przez dyżurujące tam osoby.

Wskaźniki w bransoletce przekażą do systemu informację na temat poziomu ładowania baterii oraz sygnał w przypadku jej zdjęcia.  Teleopieka jest częścią przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Polski Czerwony Krzyż marszałkowskiego programu wsparcia seniorów, w którym proponuje się także inne pomocne rozwiązania:

  • opiekun domowy,
  • sieć wsparcia sąsiedzkiego,
  • wolontariat opiekuńczy,
  • wsparcie opieki rodzinnej,
  • system informacji senioralnej.

Nabór do programu przeprowadzono na początku tego roku, informując o nim szeroko w mediach, kontaktując się z klubami seniora i uniwersytetami trzeciego wieku. Za stworzenie i obsługę centrum operacyjnego odpowiada wyłoniona w przetargu wyspecjalizowana firma. Bransoletki oraz ich opiekunowie rodzinni lub środowiskowi zostaną oczywiście przeszkoleni jak ich używać.