24 kwietnia 2024

Teleporady zostaną na dłużej? Ankieta wśród onkologów

Podczas tegorocznego spotkania amerykańskiej organizacji National Comprehensive Cancer Network (NCCN) przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej rozwiązań telemedycznych w onkologii.

Foto: pixabay.com

Internetowy kwestionariusz rozesłano do 1038 amerykańskich lekarzy onkologów.

Zaledwie 19 proc. korzystało z teleporad przed erą pandemii. W trakcie pandemii odsetek ten wzrósł do 84 proc. Negatywnych skutków teleporad nie zauważyło nigdy lub jedynie bardzo rzadko, aż 93 proc. onkologów.

Największy odsetek respondentów uznał teleporady za szczególnie przydatne do kontroli wyników dodatkowych badań (np. laboratoryjnych, obrazowych). Autorzy badania uważają, że po zakończeniu pandemii SARS-CoV-2 wielu chorych na nowotwory będzie mogło w sposób efektywny i bezpieczny korzystać z teleporad.

Więcej na ten temat na stronie „Journal of the National Comprehensive Cancer Network”.