15 lipca 2024

Termin bez zmian. Ważne deklaracje dwóch ministrów

Od 1 lipca zaświadczenia o niezdolności do pracy będą wystawiane tylko elektronicznie. Tylko przez nieco ponad 5 miesięcy (do końca czerwca) zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane na papierowych druczkach. Zastąpi je e-ZLA.

 

Foto: KPRM

– Nie ma odwrotu. Elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy będą obowiązywać od 1 lipca tego roku – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W tych słowach odniosła się do stanowiska części środowiska lekarskiego, aby w dalszym ciągu pozostawić możliwość wystawiania zwolnień w formie papierowej, bo z wystawianiem e-zwolnień mogą mieć trudności lekarze w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym.

– Nie uciekniemy przed cyfryzacją. Musimy się przełamać, trzeba to wprowadzić. Godzina zero to 1 lipca, wszyscy muszą się do tego przygotowywać – dodała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Zdanie to zdaje się w pełni podzielać nowy minister zdrowia. W jego opinii telemedycyna ułatwia kontakty między lekarzami i pacjentami, a także usprawnia proces leczenia.

– Bez informatyzacji ochrona zdrowia nie będzie funkcjonować. Jestem zdecydowany utrzymać wszystkie terminy, a najchętniej je przyspieszyć – powiedział minister zdrowia Łukasza Szumowski podczas spotkania z kilkudziesięcioosobowym gronem Naczelnej Rady Lekarskiej, do którego doszło prawie dwa tygodnie temu (czwartego dnia jego urzędowania) w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 stycznia 2016 roku polscy lekarze wystawili ok. 1,76 mln zwolnień w formie elektronicznej (spośród ok. 20 mln wszystkich zwolnień). Na ok. 145 tys. lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień tylko 42 tys. ma obecnie swój profil w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W PEU ZUS konto muszą mieć zarówno pracodawcy, jak i lekarze wystawiający zwolnienia pracownikom.

W praktyce wygląda to tak, że lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS, Zakład udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby), a informacja jest przekazywana także ubezpieczonemu posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Wystawianie e-ZLA jest również możliwe przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA, nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu (jak jest w przypadku zwolnień papierowych). Konieczne jest natomiast złożenie wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS (a nie pracodawca) wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE, ale wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.