24 lipca 2024

Test z krwi a zmiany jelita grubego

Czy nowatorski test z krwi pozwoli na wykrycie przednowotworowych zmian jelita grubego?

Foto: pixabay.com

Freenome jest firmą biotechnologiczną specjalizującą się w nowoczesnych, molekularnych badaniach diagnostycznych raka jelita grubego. Test tej firmy pozwala na podstawie badania krwi na wykrycie z czułością 94 proc. i specyficznością 94 proc. wczesnych stadiów raka jelita grubego.

Podczas Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS) 2021 przedstawiono wyniki badania, które wykazało skuteczność testu również w wykrywaniu zmian przednowotworowych. Próbki krwi pobrano od 542 osób z grupy pośredniego ryzyka rozwoju nowotworu jelita grubego.

U 142 z nich rozpoznano i potwierdzono badaniem histopatologicznym obecność gruczolaków jelita grubego. U pozostałych osób nie wykazano zmian w jelicie grubym podczas kontrolnej kolonoskopii. Czułość i swoistość testu w rozpoznawaniu gruczolaków wyniosły odpowiednio 41 proc. i 90 proc. Czułość testu wynosząca 41 proc. jest najwyższą wśród czułości obecnie dostępnych metod skriningowych badających próbki krwi czy kału.

Czułość badania rosła wraz z wielkością zmiany i była niezależna od lokalizacji gruczolaka czy jego histologii (z wyjątkiem zmian ząbkowanych). Wczesne wykrycie zmian przednowotworowych pozwala na ich usunięcie podczas kolonoskopii, co zapobiega rozwojowi inwazyjnego raka jelita grubego.

Źródło: www.medscape.com