22 czerwca 2024

To już pewne: będzie nowe Centrum Urazowe

Jest oficjalna zgoda Ministerstwa Zdrowia na utworzenie w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, pierwszego w Świętokrzyskiem, Centrum Urazowego. Pismo w tej sprawie, od podsekretarza stanu w resorcie zdrowia, Igora Radziewicza-Winnickiego, otrzymała wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w WSZ w Kielcach

Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, podkreśla, że to wielki sukces zarządu województwa i wojewody, mający duże znaczenie dla pacjentów i rozwoju całego regionu.

Świętokrzyskie, jest obok województwa zachodniopomorskiego, jedynym rejonem w kraju, gdzie nie działa jeszcze Centrum Urazowe.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach spełnia większość wymogów niezbędnych do jego utworzenia. Placówka posiada m.in.: nowoczesny SOR, całodobowe lądowisko dla helikopterów oraz szereg oddziałów, w tym wiele zabiegowych. W związku z utworzeniem Centrum Urazowego, szpital zostanie jeszcze rozbudowany oraz doposażony. Póki co nie są znane ostateczne kwoty, jakie województwo świętokrzyskie otrzyma na ten cel.

Centrum Urazowe to wydzielona funkcjonalnie część szpitala, w której chorzy są kompleksowo diagnozowani i leczeni wielospecjalistycznie. Dzięki utworzeniu takiej jednostki w Kielcach, w Świętokrzyskiem powinna zmniejszyć się śmiertelności z powodu urazów oraz liczba powikłań w wyniku wielonarządowych obrażeń ciała.


Więcej o medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym piszemy tutaj.