18 lipca 2024

Transport pacjentów do punktów szczepień

Osoby chcące się zaszczepić przeciw COVID-19, ale mające problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu. Jak skorzystać z transportu na szczepienie?

Foto: Krystian Maj/KPRM

– Mamy zapewniony dowóz dla pacjentów, którzy mają ograniczoną mobilność, w ponad 2,4 tys. gminach uruchomione zostały infolinie wspierające organizację transportu, ponad 12 tys. jednostek ochotniczej straży pożarnej jest zaangażowanych w transport pacjentów, ma taką gotowość albo już je realizują – powiedział podczas konferencji Michał Dworczyk, szef KPRM.

– Niezwykle ważnym aspektem realizacji Narodowego Programu Szczepień jest współpraca z samorządami, Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie działań w terenie oraz dowozu osób z ograniczoną samodzielnością do punktów szczepień – podkreślił minister Michał Dworczyk.

Jak dodał, współpraca OSP, PSP i samorządów rozwija się bardzo dobrze, a bez zaangażowania tysięcy osób dobrej woli, strażaków, druhów i druhen oraz bez wsparcia MSWiA realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-29 byłaby niemożliwa.

Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:

  • osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  • osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zainteresowani mogą zgłosić potrzebę transportu podczas rejestracji na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989, lub w ramach rejestracji online (przez e-Rejestrację). Także bezpośrednio w punkcie szczepień.

Szczegółowe informacje na temat transportu na szczepienia dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/transport.