25 lipca 2024

Treningi jogi a chemioterapia

Kobiety otrzymujące chemioterapię z powodu raka piersi odnoszą korzyść z treningów jogi.

Foto: pixabay.com

Kilka tygodni temu, podczas San Antonio Breast Cancer Symposium, przedstawiono wyniki pilotażowego badania z randomizacją, oceniającego wpływ jogi na samopoczucie kobiet otrzymujących chemioterapię z powodu raka piersi.

Czterdzieści dwie kobiety podzielono na dwie grupy – jedna rozpoczęła treningi natychmiast (raz w tygodniu, godzinę, dwunastokrotnie), a druga po trzech miesiącach leczenia. Dwie trzecie badanych nie miało doświadczenia z jogą.

Po dwunastotygodniowej obserwacji okazało się, że kobiety uczęszczające na treningi od początku leczenia zgłaszają istotnie mniej nudności. Występował również trend w poprawie wydajności snu, ogólnego samopoczucia, nasilenia depresji oraz dobrostanu psychicznego. Jak sugerują autorzy badania, regularne treningi jogi chorych na raka piersi są nie tylko możliwe, ale pozwalają istotnie poprawić komfort ich życia podczas leczenia onkologicznego.

Źródło: www.sabcs.org