15 czerwca 2024

Trombektomia. Jak to robią w Kielcach?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest obok krakowskiego ośrodka jedyną placówką w Polsce. w której standardowo wykonywane są trombektomie, czyli innowacyjne zabiegi leczenia udarów mózgu, polegające na mechanicznym usunięciu skrzepu ze światła naczynia mózgowego. Lekarze z Kielc są także w czołówce krajowej pod względem przypadków zastosowania leczenia trombolitycznego, czyli sytuacji, w których choremu z udarem podano dożylnie lek mający rozpuścić skrzeplinę.

Zespół zaangażowany w realizację trombektomii (od lewej): neurochirurg Igor Szydłowski, neurolog Edyta Brelak, neurolog Ewa Kołodziejska, radiolog Maciej Włosek, neurolog Jacek Antecki

Edyta Brelak, zastępca kierownika Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSzZ, wyjaśnia, że zastosowanie leczenia trombolitycznego, czyli podanie leku, jest powszechnie stosowaną metodą w przypadku udarów mózgu. W ten sposób można jednak leczyć jedynie osoby, które trafią do szpitala w tak zwanym „oknie czasowym”, czyli najpóźniej 4,5 godziny od wystąpienia udaru.

Świętokrzyskie Centrum Neurologii, także dzięki pogotowiu, które szybko dowozi chorych z udarem mózgu, przoduje w kraju pod względem przypadków, w których podano lek trombolityczny. W 2014 roku tę metodę zastosowano u 152 pacjentów kieleckiego ośrodka, co stanowiło 17 procent wszystkich pacjentów przyjętych z udarem mózgu.

U chorych, u których po podaniu leku nie doszło do poprawy neurologicznej bądź z różnych względów nie kwalifikują się do zastosowania dożylnego leku, lekarze z Kielc stosują trombektomię. To innowacyjna metoda leczenia udaru mózgu, która jest obecnie standardem tylko w Świętokrzyskim Centrum Neurologii WSzZ i Centrum Interwencji Terapii Ostrego Udaru Mózgu w Krakowie. W innych ośrodkach wykonywane są jedynie pojedyncze zabiegi.

– W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach trombektomia rozważana jest u każdego pacjenta, który trafia na Izbę Przyjęć z podejrzeniem zachorowania udarowego – zapewnia Edyta Brelak. Jak dodaje, tę metodę leczenia można zastosować do 6 godzin od wystąpienia udaru mózgu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy w WSzZ wykonano 9 trombektomii.

– Po kwalifikacji przez neurologów, gdy dostajemy „zielone światło”, by wykonać zabieg, wkraczamy z działaniem czysto mechanicznym. Pod kontrolą angiografu lokalizujemy dokładnie skrzeplinę i dobieramy sprzęt adekwatny do tego problemu. Używamy w tej chwili czterech systemów udrażniających naczynia – opowiada Maciej Włosek, jeden z lekarzy wykonujący trombektomie w Kielcach. Jak dodaje, do wnętrza organizmu lekarze dostają się przez nakłucie tętnicy udowej.

Wprowadzane są cewniki, a później za ich pomocą specjalny metalowy koszyczek, dzięki któremu wyciągana jest skrzeplina. Operatorzy mogą podejmować próby wydobycia skrzepu pięciokrotnie. Zabieg trwa około 30-40 minut. Trombektomie w WSzZ w Kielcach przeprowadzają także: neurochirurg Igor Szydłowski oraz lekarz Oddziału Neurologicznego Jacek Antecki.

– Oczywiście nie u każdego pacjenta, u którego wykonany zostanie zabieg trombektomii, uzyskamy ustąpienie deficytu neurologicznego, ale jest to metoda o wiele bardziej skuteczna niż podanie leku – przekonuje neurolog Edyta Brelak. Terapia ta powoduje udrożnienie naczyń aż u 60-90 procent pacjentów.

W Polsce każdego roku rejestruje się około 70 tysięcy udarów mózgu. Z tego powodu umiera co czwarty pacjent, wielu chorych nie odzyskuje sprawności. W przypadku leczenia udarów liczy się każda minuta. Chory powinien trafić do szpitala jak najszybciej.


Więcej o neurologii piszemy tutaj.