12 kwietnia 2024

Trwa debata o tegorocznych priorytetach w ochronie zdrowia

Środa 26 stycznia: od rana na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie odbywa się konferencja „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022”, liderzy opinii, przedstawiciele urzędów państwowych i organizacji sektora zdrowotnego dyskutują o kluczowych wyzwaniach w tym sektorze.

Foto: screen/termedia.pl

Wśród panelistów są liczni lekarze, ale nie ma żadnego przedstawiciela samorządu lekarskiego, mimo że Naczelna Izba Lekarska z mocy prawa zrzesza i reprezentuje środowisko wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.

W czasie inauguracyjnej sesji pt. „Wyzwania zdrowotne i makroekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia. Oczekiwania pacjentów, środowiska medycznego, przemysłu i możliwości państwa” wiele uwagi poświęcono długowi zdrowotnemu, który zaczął coraz bardziej narastać po wybuchu epidemii COVID-19. Zdaniem osób biorących udział w dyskusji wynika to m.in. z zaangażowania poważnych sił i środków w zwalczanie pandemii, co rykoszetem uderza w część pacjentów niecovidowych.

Nie bez znaczenia jest postawa niektórych chorych, którzy czasami obawiają się kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, długo odwlekając wizytę u lekarza – zwrócił na to uwagę konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak. W jego opinii w poprzednim roku do szpitali trafiało mniej pacjentów kardiologicznych, ale byli przyjmowani w znacznie poważniejszym stanie niż w latach poprzednich.

Wśród zagadnień poruszanych w czasie konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022” są ponadto kwestie związane z bezpieczeństwem lekowym państwa oraz odpornością i zrównoważeniem systemu ochrony zdrowia. Eksperci rozmawiają o kierunkach dalszej optymalizacji opieki udarowej w Polsce, personalizacji leczenia w obszarze chorób autoimmunologicznych czy trwającej rewolucji w leczeniu nowotworów, w tym innowacyjnemu leczeniu raka piersi. Inne tematy to: priorytety w obszarze neurologii, diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych, sposoby na skuteczną eliminację HCV i HPV. Jest również przewidziany panel zakaźników poświęcony nowym szczepionkom i lekom na COVID-19.