21 kwietnia 2024

Trzeba poprawić komunikację

28 lutego ulicami Warszawy przeszła Pokojowa Ogólnopolska Manifestacja Głuchych. Jej uczestnicy protestowali przeciwko dyskryminowaniu osób niesłyszących. Zwracali uwagę, że mają trudności z porozumiewaniem się w placówkach ochrony zdrowia (m.in. w szpitalach).

Druga Pokojowa Ogólnopolska Manifestacja Głuchych. Foto: Marta Jakubiak

Co prawda od 1 kwietnia 2012 roku funkcjonuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgodnie z którą organy administracji publicznej zobowiązane są do zapewnienia osobom z dysfunkcją słuchu oraz niesłyszącym możliwości samodzielnego załatwienia spraw urzędowych, ale – jak sugerują uczestnicy marszu – rzeczywistość jest często inna.

Warto zauważyć, że nie wszędzie występuje ten problem. Na przykład szpital powiatowy w Wołominie (woj. mazowieckie) od ponad 2,5 roku (czyli jeszcze przed wprowadzeniem ustawy o języku migowym) korzysta z pomocy tłumacza języka migowego online.

Jak to działa? W szpitalnej poradni specjalistycznej jest dostępne dotykowe urządzenie z zainstalowaną aplikacją tłumacza, dzięki czemu komunikacja z pacjentem niesłyszącym jest ułatwiona. Także poza placówkami medycznymi podejmowane są inicjatywy mające na celu umożliwienie lepszego kontaktu z osobami niesłyszącymi.

W połowie lutego udostępniono internetową platformę edukacyjną migaj.eu do nauki języka migowego – to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali Europy. Więcej o tej stronie piszemy tutaj.

ls