17 lipca 2024

Tylko nieliczne sprawy przeciw lekarzom mają finał w sądzie

Zaledwie 5 proc. spraw wszczynanych przeciwko lekarzom ma swój finał w sądzie – podkreśla Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL.

Paweł Barucha. Foto: arch. NIL

Naczelna Izba Lekarska (NIL) przygotowała projekt ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych. W skrócie jest określany jako „projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia”. Jego najważniejsze założenia to:

  • naprawa zdarzeń niepożądanych i wypracowanie lepszej jakości leczenia,
  • kompleksowa ścieżka przyznania rekompensat pacjentom,
  • uwolnienie lekarzy spod represyjnego systemu opartego o karę i winę.

Leczyć bez strachu

Celem ustawy o bezpieczeństwie leczenia ma być stworzenie odpowiedniej kultury i atmosfery pracy lekarzy i lekarzy dentystów oraz zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa prowadzenia procesu terapeutycznego. Chodzi również o to, by z życia zawodowego lekarzy w jak największym stopniu wyeliminować poczucie strachu.

Projekt ustawy przygotowany przez samorząd lekarski kładzie nacisk na działania naprawcze w chwili wystąpienia zdarzenia niepożądanego. Personel medyczny nie powinien obawiać się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za ratowanie życia pacjenta. Dziś jest jednak inaczej.

95 proc. lekarzy traci czas

Jak mówi Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL, jedynie 5 proc. spraw wszczynanych przeciwko lekarzom ma swój finał w sądzie. – Inaczej mówiąc, 95 proc. lekarzy i lekarzy dentystów, posądzonych o błąd w sztuce, niepotrzebnie traci swój bezcenny czas, który mogliby poświęcić pacjentom – podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Z myślą o pacjentach

Niezwykle istotne jest wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych oraz funduszu kompensacyjnego. – Nowe przepisy są zdecydowanie korzystniejsze dla pacjentów, pomogą im szybko uzyskać odszkodowanie, bez konieczności uczestniczenia w długotrwałym i kosztownym procesie sądowym – mówi dr Paweł Barucha.

W ocenie samorządu lekarskiego, dzięki nowym regulacjom system ochrony zdrowia zyska realną szansę na poprawę jakości leczenia i skuteczności kompensacji. „Myślą przewodnią projektu NIL jest stworzenie przepisów, dzięki którym pacjenci bez zbędnych i wydłużających całą procedurę formalności otrzymają odszkodowanie, a lekarze będą mieli szansę na analizę i poprawę procesu leczenia, w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.

NIL na YouTube

W czwartek na kanale NIL w serwisie YouTube został opublikowany film, w którym wiceprezes NRL Paweł Barucha odpowiada na pytanie: dlaczego lekarze i lekarze dentyści potrzebują ustawy o bezpieczeństwie leczenia. Zachęcamy do obejrzenia.