18 czerwca 2024

Ubezpieczenie dla osób z SARS- CoV-2. Ministerstwo podpisało aneks

Dobre wieści dla wielu medyków walczących w ostatnich tygodniach z koronawirusem SARS-CoV-2.

Foto: pixabay.com

1 czerwca Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- CoV-2, który znacznie poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem.

„Zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami umowy, oprócz personelu szpitali jednoimiennych, ubezpieczeniu podlegają także lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych” – poinformowała Naczelna Izba Lekarska.

Dodatkowo ubezpieczeniem objęto lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jest to odpowiedź m.in. na apel samorządów zawodów medycznych, w tym Naczelnej Rady Lekarskiej, o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

„Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa” – czytamy w apelu samorządów zawodów medycznych sprzed ponad dwóch miesięcy skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zdaniem prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofii Małas, prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Aliny Niewiadomskiej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi i prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka, ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, jakie przyjmują na siebie w pierwszej kolejności lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, ratownicy medyczni, a także inny personel medyczny zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wymaga natychmiastowych działań osłonowych, które powinny zapewnić niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci.