13 czerwca 2024

Uda się odmłodzić mózg?

Naukowcy dowiedli, że komórki odpornościowe, zwane makrofagami, wyłączają główne szlaki metaboliczne podczas starzenia się organizmu.

Foto: pixabay.com

Wystarczy, by przywrócić metabolizm w tych komórkach, aby złagodzić spadek funkcji poznawczych u myszy związany z wiekiem.

Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Stanforda, którzy wyniki swoich badań opublikowali na łamach „Nature”. Wraz z wiekiem u większości ludzi rozwija się przewlekły, łagodny stan zapalny.

Jednym z białek, którego poziom  wzrasta nie tylko podczas starzenia, ale także podczas choroby neurodegeneracyjnej, jest prostaglandyna E2 (PGE2). Naukowcy postanowili zbadać, czy PGE2 może powodować zmiany związane z wiekiem u makrofagów. Co ciekawe, autorzy stwierdzili zwiększoną produkcję PGE2 w samych makrofagach ludzkich i mysich – zarówno w mózgu, jak i w innych częściach ciała.

Doprowadziło to do aktywacji PGE2 białka receptorowego EP2 w komórkach, co z kolei skutkowało zahamowaniem fosforylacji oksydacyjnej i glikolizy. Wynikający z tego stan niedoboru energii zarówno ograniczył korzystne funkcje makrofagów, jak i nasilił stan zapalny.

Badacze zauważyli, że blokowanie hormonu PGE2 oraz receptora EP2 poprawiało percepcję myszy, a nawet nastąpiło polepszenie funkcji poznawczych, które w pewnym momencie osiągnęło poziom obserwowany u młodych gryzoni.