19 czerwca 2024

Udar mózgu w liczbach

Kluczowe czynniki w profilaktyce udarów mózgu to: świadomość istnienia ryzyka, zdrowy styl życia, stosowanie właściwych terapii profilaktycznych w przypadku chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i migotanie przedsionków. Poniżej prezentujemy dane dotyczące zebrane przez Fundację Udaru Mózgu.

Foto: freeimages.com

Każdego roku w Polsce odnotowuje się 60-70 tys. przypadków udaru mózgu i około 30 tys. spowodowanych tą chorobą zgonów. To oznacza, że średnio co 8 minut dochodzi w Polsce do udaru mózgu. Prawie połowa chorych umiera.

Udary to pierwsza przyczyna niepełnosprawności oraz trzecia przyczyna zgonów osób po 40. roku życia. Co roku aż 1,7 mln osób na świecie umiera lub staje się niepełnosprawnymi z powodu udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków.

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca. Aktualnie zostało ono rozpoznane u ok. 400 tys. osób w Polsce. Jednak w ciągu najbliższych lat liczba ta ulegnie podwojeniu do 800 tys. Szacuje się, że ok. 20% udarów mózgu ma związek z migotaniem przedsionków. W Polsce rocznie daje to ok. 12-15 tys. udarów.

World Stroke Organization podaje, że udar mózgu wystąpi u jednej na sześć osób w ciągu życia. Tymczasem za 90% ryzyka wystąpienia tej choroby odpowiadają czynniki, na które możemy wpływać.

Jak wynika z Raportu Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego „Udary mózgu – konsekwencje społeczne i ekonomiczne”, całkowity koszt leczenia szpitalnego pacjentów po udarach mózgu wyniósł w 2012 r. 545 mln zł i był o 7,61% większy niż w 2010 r.

Dodatkowo koszty pośrednie z powodu przedwczesnej umieralności sięgają nawet 90 mld zł. Znaczną kwotę stanowią również koszty związane z rehabilitacją neurologiczną osób po udarach – w 2013 r. było to ok. 159 mln zł.

W 2010 r. koszty ZUS ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy osób z chorobami naczyń mózgowych wyniosły aż 679 mln zł. Największą część, bo ponad 600 mln tej kwoty stanowiły renty z tytułu niezdolności do pracy, a następnie renty socjalne, świadczenia rehabilitacyjne, znaczące absencje chorobowe i rehabilitacja lecznicza.