18 lipca 2024

Unieszkodliwianie odpadów

22 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Foto: Marta Jakubiak

Ustaliło ono wzór dokumentu, który firma unieszkodliwiająca odpady jest zobowiązana przekazać wytwórcy tych odpadów (np. szpitalowi). Dokument ten, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, powinien być przechowywany przez wytwórcę odpadów przez pięć lat pod karą aresztu lub grzywny.

Więcej informacji można znaleźć w stanowisku ministerstwa środowiska zatytułowanym: „Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych”.