18 maja 2024

Urlop zaległy w czasie epidemii

W okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z COVID-19 pracodawca otrzymał prawny instrument do narzucenia pracownikowi terminu wykorzystania zaległego urlopu.

Foto: pixabay.com

Taką możliwość daje mu art. 15gc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zwanej specustawą koronawirusową.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, wprowadzonych w związku z COVID-19, pracodawca może jednostronnie, bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, udzielić zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni.

Termin wykorzystania urlopu w takim przypadku wyznacza pracodawca. Ustawa nie określa formy przekazania pracownikowi informacji o wyznaczonym terminie urlopu, jednakże dla celów dokumentacyjnych i dowodowych zasadne jest poinformowanie pracownika na piśmie o jego udzieleniu.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL