23 czerwca 2024

USA: zdrowie psychiczne na minus

Trzy czwarte mieszkańców USA uważa, że w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej problemy ze zdrowiem psychicznym są gorzej identyfikowane i leczone niż kłopoty ze zdrowiem fizycznym – wynika z sondażu West Health-Gallup opublikowanego na początku maja.

Fot. pixabay.com

Co więcej, tylko 1 proc. ankietowanych przyznał najlepszą ocenę (w pięciostopniowej skali) amerykańskiej ochronie zdrowia za zdolność do rozwiązywania problemów dotyczących zdrowia psychicznego. 25 proc. badanych wystawiło ocenę najgorszą, a kolejne 32 proc. drugą od końca.

Wśród najskuteczniejszych metod leczenia ankietowani wymieniali wsparcie psychologiczne i leczenie farmakologiczne. Jednocześnie wskazywali na główne bariery w dostępie do pomocy – koszty i trudności z dostępem do świadczeń.

Źródło: West Health-Gallup