27 maja 2024

Ustawa 2.0 coraz bliżej. Co się zmieni?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wysłał do uczelni wyższych (w tym medycznych) list podsumowujący dotychczasowe działania w zakresie prac nad zmianami systemu szkolnictwa wyższego, które mają być zawarte w tzw. Ustawie 2.0.

Jarosław Gowin

Minister Jarosław Gowin
Foto: MNiSW

Jarosław Gowin zapowiada prezentację gotowego projektu tej ustawy na wrzesień br. Od 1 października 2018 roku rozpocznie się etap wprowadzania ustawy w życie. W przyszłorocznym budżecie ma być przeznaczony na ten cel dodatkowy miliard złotych.

Z listu dowiadujemy się, że zakończono drugi etap prac nad reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwszy polegał na wyłonieniu w konkursie trzech zespołów naukowców, którzy przygotowali autorskie koncepcje zmian. W drugim skoncentrowano się na zorganizowaniu cyklu kilkunastu konferencji i debat z udziałem środowiska akademickiego.

„Przed nami etap ostatni: podczas Narodowego Kongresu Nauki, 19 i 20 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, przedstawię bilans dotychczasowych prac i zaprezentuję projekt ustawy. Następnie w ramach postępowania legislacyjnego będziemy kontynuować proces szerokich konsultacji, który potrwa kilka miesięcy” – zapowiada Jarosław Gowin i przypomina, że impuls do przeprowadzenia Ustawy 2.0 wyszedł z samego środowiska akademickiego.

„Wierzę, że szeroki dialog pozwolił rozwiać liczne na początku wątpliwości i mity. Reforma wzmocni, a nie osłabi autonomię uczelni. Nie służy centralizacji, lecz da uczelniom większą swobodę. Już teraz zachęcam Państwa do refleksji, jak tę wolność wykorzystać, projektując np. kształt nowego statutu, który określi zdecydowanie szerszy zakres spraw niż dotychczas” – zachęca w liście szef MNiSW.

Jakie zmiany zostaną zawarte w projektowanym dokumencie? „Zmienimy klasyfikację dyscyplin naukowych (opierając się na modelu OECD). Wprowadzimy nowe zasady ewaluacji (oceniając już nie jednostki organizacyjne, ale dyscypliny w ramach konkretnej uczelni czy instytutu naukowego). Powiążemy uprawnienia do nadawania doktoratów i habilitacji z kategoriami naukowymi przyznanymi danej jednostce” – czytamy w liście Jarosława Gowina.

I dalej: „Gruntownie zmienimy model kształcenia doktorantów, traktując ich nie jak studentów, lecz badaczy, i wprowadzając dla nich powszechny system stypendialny. Rozpoczniemy rozpisany na kilka lat, konkursowy proces wyłaniania uczelni badawczych. Przyznamy uczelniom swobodę w zakresie określania własnych struktur organizacyjnych. Te i wiele innych zmian będziemy jednak wprowadzać ewolucyjnie, w oparciu o starannie przygotowany, realistyczny harmonogram”.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.