19 lipca 2024

Uwagi Prezydium NRL do rozporządzenia Rady Ministrów uwzględnione

Jak informuje NIL, uwagi Prezydium NRL zgłoszone w stanowisku z 15 maja do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczące konieczności odbywania kwarantanny przez pracowników medycznych przekraczających granicę RP w celu wykonywania zawodu, zostały uwzględnione.

Posiedzenie Rady Ministrów. Foto: Krystian Maj/KPRM

W dniu 16 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie, które nie przewiduje już obowiązku poddania się kwarantannie przez pracowników medycznych wracających do kraju.

Aktualna wersja rozporządzenia jest dostępna na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/878. Z uwagami samorządu lekarskiego można zapoznać się na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.