18 lipca 2024

Uzdrowiska rujnują środowisko? Nowy raport NIK

Według Najwyższej Izby Kontroli działalność części uzdrowisk zagraża naturze. Problemem są pozostałe po zabiegach ścieki, które – nieodpowiednio odprowadzanie – niszczą kanalizację i degradują środowisko. Skąd wynika ten problem?

Foto: imageworld.pl

Po przeprowadzanych zabiegach z wykorzystaniem wód leczniczych powstają tzw. ścieki pokąpielowe, które mogą zawierać szkodliwe dla środowiska związki i substancje chemiczne. Należałoby je kwalifikować jako ścieki przemysłowe, badać ich skład i, w zależności od stopnia inwazyjności, odpowiednio oczyszczać.

Część ścieków rzeczywiście będzie można zaliczyć do mało inwazyjnych i w kontrolowany sposób wpuścić do kanalizacji komunalnej, jednak bezpiecznie dla środowiska można to zrobić dopiero po odpowiednim przebadaniu próbek. NIK wskazuje natomiast, że są uzdrowiska, które tego nie robią, uznając bezdyskusyjnie i bezproblemowo – bez żadnych ekspertyz – ścieki wypływające z sanatoriów za komunalne.

Zabiegi z wykorzystaniem wód leczniczych, zawierających liczne związki chemiczne, które mogą negatywnie wpływać na środowisko, wykonywano we wszystkich skontrolowanych przez NIK gminach uzdrowiskowych. Były to:

  • Busko-Zdrój,
  • Ciechocinek,
  • Jelenia Góra,
  • Krynica-Zdrój,
  • Solec-Zdrój.

Tylko w dwóch gminach, w Ciechocinku i w Solcu, zbudowano odrębne sieci kanalizacyjne, doprowadzające ścieki pokąpielowe do oczyszczalni, w których podczyszczano je do parametrów pozwalających na wprowadzenie ich do środowiska naturalnego. Pozostałe gminy błędnie kwalifikowały ścieki pokąpielowe do bytowych i wysyłały je do kanalizacji i oczyszczalni komunalnych. W rezultacie nieoczyszczone ze szkodliwych siarczanów i chlorków wody trafiały do środowiska, powodując jego degradację.

W Polsce funkcjonuje 45 uzdrowisk. Z roku na rok z ich usług korzysta coraz więcej osób: w 2012 roku odwiedziło je ponad 670 tys. kuracjuszy.

Zdaniem NIK, aby poprawić gospodarowanie ściekami pokąpielowymi w gminach uzdrowiskowych, niezbędne jest, aby minister zdrowia uzależniał wydanie decyzji potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego od wykazania właściwie prowadzonej gospodarki ściekami po zabiegach leczniczych.

Źródło: NIK