15 czerwca 2024

Konkurs fotograficzny dla lekarzy i studentów

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Janusz Spustek i JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop.

Nadsyłanie prac: do 1 listopada 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 13 listopada 2015 r. Wernisaż z wręczeniem nagród: 12 grudnia 2015 r. Szczegóły pod adresem: www.kultura.oil.lublin.pl.