18 lipca 2024

V Roztoczański Rajd Rowerowy Lekarzy

Lubelska Izba Lekarska zaprasza na V Roztoczański Rajd Rowerowy Lekarzy. Impreza odbędzie się w sobotę 14 czerwca 2014 roku bez względu na pogodę. Organizatorzy zastrzegają jednak możliwość zmiany trasy rajdu w razie złych warunków atmosferycznych.

Foto: Marta Jakubiak

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wpis na listę uczestników do dnia 12 czerwca. Natomiast podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu gwarantuje objęcie uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową.

Wyjazd na trasę nastąpi w ramach dwóch zorganizowanych grup (start i meta w Nadrzeczu k. Biłgoraja):

  • turystyczna (ok. 30-40 km): przejazd głównie lokalnymi drogami asfaltowymi wśród lasów, teren w większości płaski,
  • zaawansowana (ok. 50-60 km): z licznymi wzniesieniami pokonywanymi w szybkim tempie.

Przyjazd do miejsca zbiórki i powrót uczestników rajdu do miejsca zamieszkania odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Przewidywane opłaty za udział (płatne na miejscu zbiórki podczas rejestracji) wynoszą:

  • 15 zł – lekarz lub dzieci i młodzież do 18. roku życia,
  • 45 zł – dorosłe osoby towarzyszące.

Dodatkowe informacje o rajdzie można uzyskać drogą elektroniczną (e-mail: kolobilgoraj@gmail.com) lub telefonicznie u organizatorów z ramienia Lubelskiej Izby Lekarskiej: Ewa Dudko (tel. 662 923 332) lub Henryk Korona (tel. 608 665 122).

mt