27 maja 2024

W czym SUM wyprzedza WUM i CM UJ?

Zapewne nie każdy wie, że to nie Warszawski Uniwersytet Medyczny czy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma największy limit przyjęć na kierunek lekarski spośród wszystkich uczelni medycznych.

Rozmowa z Agatą Kalafarską-Winkler, rzecznikiem prasowym SUM.

Jakie są najważniejsze argumenty przemawiające za tym, aby przyszli lekarze i lekarze dentyści studiowali na państwa uczelni?

U progu nowego roku akademickiego 2017/2018 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zyskał dwa kolejne argumenty potwierdzające, że warto studiować właśnie tutaj.

Pierwszym z nich jest pojawienie się SUM – jako jedynej uczelni medycznej z Polski – na Liście Szanghajskiej (w zestawieniu ARWU World Top 500 Candidates 2017). SUM został także ujęty w zestawieniu ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017 w dziedzinie „medycyna kliniczna” w przedziale miejsc 401-500.

Drugim ważnym wyróżnieniem, które otrzymał niedawno Śląski Uniwersytet Medyczny, jest prestiżowe Logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, które potwierdza, że uczelnia zapewnia przyjazne środowisko pracy naukowej oraz transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

W nadchodzącym roku akademickim przyszli lekarze i lekarze dentyści zyskają także możliwość uczenia się w nowo powstającym Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, którego otwarcie planowane jest w I kwartale 2018 r. Będzie to już drugie takie miejsce dedykowane studentom tych kierunków, gdyż już obecnie korzystają oni z największego w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach. Centra symulacji przypominają prawdziwe szpitale, gdzie studenci mogą udzielać pierwszej pomocy, znieczulać, odbierać porody i przeprowadzać zabiegi.

Dzięki nowej technologii wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach. Dodatkowo, Centrum w Zabrzu zostanie wzbogacone o część stomatologiczną wyposażoną w 51 unitów stomatologicznych, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Kolejną nowością przygotowaną przez SUM jest aplikacja MedicLearn, dzięki której studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę, mając do dyspozycji tylko smartfon. Wystarczy ją pobrać i zainstalować, a otrzyma się dostęp do tysięcy pytań. Każdy użytkownik sam może decydować, jak często chce być pytany i z jak wielu przedmiotów. Postępy w nauce można śledzić na bieżąco, sprawdzając statystyki. Obecnie aplikacja zawiera bazę ponad 5600 pytań (wciąż przybywają kolejne) z ponad 60 przedmiotów, takich jak: anatomia, fizjologia, biochemia, alergologia, ortodoncja czy radiologia.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest również Międzynarodowym Centrum Treningowym American Heart Association (AHA). Zdobycie tego prestiżowego certyfikatu otworzyło przed SUM możliwość prowadzenia samodzielnych szkoleń. Docelowo każdy absolwent uczelni będzie legitymował się ukończeniem profesjonalnego kursu z zakresu BLS.

Czy zmienia się liczba kandydatów chcących studiować na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym?

Porównując dane z ostatnich pięciu lat, liczba chętnych na te kierunki jest podobna. O miejsca na kierunku lekarskim co roku walczy ok. 6 tys. kandydatów. SUM ma największy limit przyjęć na ten kierunek spośród wszystkich uczelni medycznych – w tym roku to 660 miejsc (dla porównania: w Uniwersytecie Opolskim jest to 60 miejsc, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma 120, Collegium Medicum UJ i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – po 220).

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie co roku liczba kandydatów na jedno miejsce przekracza 20 osób. Świadczy to o niesłabnącej popularności tych kierunków oraz ugruntowanej pozycji SUM wśród uczelni medycznych. Mimo że są to bardzo trudne studia, młodzi ludzie wybierają je wiedząc, że w przyszłości będą mieli zapewnioną pewną pracę, szerokie możliwości rozwoju i satysfakcjonujące zarobki.

Jakie zmiany ważne z punktu widzenia studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego zaszły w ciągu ostatniego roku lub ewentualnie dojdzie do nich w najbliższym czasie?

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach stale rozwija i modernizuje swoją infrastrukturę w celu zapewnienia studentom jak najlepszych warunków kształcenia. Najważniejszą realizowaną inwestycją jest, wspomniane już przeze mnie, Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. Nie jest to jednak jedyna modernizacja, jaka ma miejsce w ostatnim czasie.

Aby zapewnić wysokie standardy nauczania, Uczelnia wyremontowała sale ćwiczeń Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. W Zabrzu-Rokitnicy został przebudowany budynek, w którym mieszczą się Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii oraz Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, dzięki czemu powstała nowoczesna, kompleksowo zorganizowana baza naukowo-dydaktyczna, doświadczalna i badawcza w zakresie mikrobiologii, immunologii i epidemiologii dla studentów wydziału.

Obecnie realizowana jest przebudowa budynku głównego w Zabrzu-Rokitnicy zaplanowana na lata 2013-2019. Celem tej inwestycji jest stworzenie nowoczesnego ośrodka dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie medycyny, stomatologii, biologii medycznej i zdrowia środowiskowego w celu zdobycia nowej wiedzy zorientowanej na zastosowanie w praktyce, a także tworzenie i projektowanie nowych lub ulepszonych produktów, bądź usług. W chwili obecnej realizowany jest I etap inwestycji na kwotę ponad 25 mln zł, finansowany ze środków własnych uczelni.

Baza kliniczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na potrzeby Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu to obecnie 28 podmiotów leczniczych (w tym 5 szpitali klinicznych oraz Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej). W roku akademickim 2017/2018 liczba ta wzrośnie do 34.

Nowoczesne aparaty stosowane w diagnostyce medycznej oraz niezwykle szybki postęp, jaki dokonuje się w tym zakresie, na czele z telemedycyną, powoduje, że wykształcenie lekarza XXI wieku wymaga zaopatrzenia absolwenta w nowe umiejętności. Dzięki wysokospecjalistycznej bazie klinicznej SUM studenci mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz uczenia się od najlepszych specjalistów.

Obecnie uczelnia pracuje nad stworzeniem sieci pracowni teleradiologii, które powstaną na bazie już istniejącego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach oraz w przyszłości Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. W tej chwili pracownia taka działa już w SPSK nr 1 SUM im. Prof. S. Szyszko w Zabrzu. Nowe lokalizacje wyposażone w nowoczesny sprzęt z oprogramowaniem do nauki radiologii pozwolą na szersze wykorzystanie wspólnej bazy zdjęć w procesie dydaktycznym. Dzięki temu studenci będą mogli zapoznać się z większą liczbą przypadków chorobowych oraz nauczyć się ich analizy.

Co planuje uczelnia w związku z przywróceniem stażu podyplomowego?

Decyzja o przywróceniu stażu podyplomowego nie powinna spowodować istotnych problemów organizacyjnych dla uczelni, mimo że kilka roczników studiuje już według programów nauczania zakładających zastąpienie stażu kształceniem praktycznym na VI roku kierunku lekarskiego i V lekarsko-dentystycznego.

Utworzenie kolejnego Centrum Symulacji Medycznej na potrzeby m.in. kierunku lekarskiego pozwoli uczelni na modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5 proc. ogólnej liczby godzin. Efektem połączenia symulacji medycznej ze stażem podyplomowym będzie jeszcze lepsze przygotowanie kadr medycznych do pracy z pacjentem, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu leczonych pacjentów.