22 kwietnia 2024

W izbie lekarskiej dyskutowano o redukcji szkód w medycynie

19 stycznia w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyło się spotkanie eksperckie pod hasłem „Redukcja szkód w medycynie”.

Foto: OIL w Krakowie

Spotkanie otworzył prof. Andrzej Matyja, który zwrócił uwagę na problem palenia papierosów w Polsce oraz fakt istnienia jedynie dwóch poradni antynikotynowych w kraju. Profesor pytał zebranych ekspertów o to, co można zrobić, aby rozwiązać ten problem. W podobnym tonie wypowiedział się prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Robert Stępień.

Prof. Matyja przytoczył statystyki zarówno światowe (WHO), jak i dotyczące Polski, jeśli chodzi o liczbę palaczy (ponad 1 mld na świecie, 8 mln w Polsce), zwracając uwagę na szkodliwość dymu papierosowego. Wskazał na rolę opodatkowania produktów zawierających nikotynę w ograniczaniu ich sprzedaży.

Prof. Janusz Heitzman przedstawił prezentację pt. „Rozwój uzależnienia od nikotyny, skuteczność farmakoterapii i możliwości redukcji szkód związanych z paleniem tytoniu”. Wyjaśnił na czym polega uzależnienie od nikotyny, w jakim stopniu ograniczona jest skuteczność farmakoterapii i jakie są możliwości redukcji szkód związane z paleniem papierosów.

Prof. Tomasz Guzik zwrócił uwagę, że alternatywne produkty mogą być potencjalnie sposobem rozpoczęcia nałogu. Z kolei prof. Piotr Jankowski zauważył, że należy być ostrożnym w komunikacji społecznej na temat rozwiązań alternatywnych. Podkreślił, że istnieją badania wskazujące na wpływ e-papierosów na zwiększenie ryzyka zawału serca czy astmy.

Źródło: OIL w Krakowie