12 czerwca 2024

W Kielcach łączą się dwa szpitale

W piątek 30 października doszło do połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Datę konsolidacji ustalono na podstawie porozumienia zawartego między jednostkami.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 10 lipca 2015 roku i ustawą o działalności leczniczej, połączenie jednostek nastąpi przez przeniesienie całego mienia Szpitala Dziecięcego na Szpital Zespolony.

W związku z połączeniem, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, zostanie wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oddziały pediatryczne działać będą w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, jako Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego.

Pracownicy Szpitala Dziecięcego staną się pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, na mocy art. 23 prim Kodeksu Pracy. W grupie tej jest m.in. prawie 70 lekarzy i około 250 pielęgniarek. Osoby piastujące dotychczas funkcje dyrektorskie w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym otrzymają propozycje objęcia innych stanowisk.

Jak wynika z uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z lipca br., dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zobowiązany będzie przeprowadzić wewnętrzny proces optymalizacji tak, by dostosować strukturę zatrudnienia do potrzeb, jakie wystąpią po połączeniu placówek.

Po połączeniu z pediatrią, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach stanie się jednym z największych, wieloprofilowych podmiotów leczniczych w kraju, z czterdziestoma oddziałami, sześćdziesięcioma wielospecjalistycznymi poradniami oraz licznymi pracowniami diagnostycznymi, różnorodnymi izbami przyjęć i rozbudowanym zapleczem diagnostyczno-serologicznym.