23 kwietnia 2024

W NIL odsłonięto tablicę w hołdzie lekarzom i lekarzom dentystom (wideo)

„Medicus homo est. W hołdzie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy oddali życie i utracili zdrowie w walce z pandemią COVID-19”.

Foto: Marta Jakubiak

Taki napis znajduje się na tablicy, którą w czwartek 15 kwietnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odsłonił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Tablica znajduje się w sali, w której odbywają się posiedzenia NRL.

Z tygodnia na tydzień rośnie bilans ofiar pandemii. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, najwięcej zgonów wśród przedstawicieli zawodów medycznych odnotowano wśród lekarzy. Według stanu na 29 marca, było ich aż 138.