17 czerwca 2024

W NIL powstała Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w Warszawie została zawiązana Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa. W jej skład weszli: Fundacja Healthcare Poland, Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia NIL, Polska Federacja Szpitali oraz Krajowa Izba Domów Opieki.

Fot. NIL

– To krok w stronę bezpieczeństwa pacjentów, lekarzy oraz innych pracowników medycznych – powiedział Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej NIL, który wraz z partnerem operacyjnym sieci lekarzy innowatorów NIL IN Łukaszem Sosnowskim byli gospodarzami spotkania w środę 29 maja 2024.

Zdaniem dr. Artura Drobniaka świat stoi przed rewolucją technologiczną. – Liczba informacji, które gromadzimy, rośnie logarytmicznie, zwiększa się również prawdopodobieństwo ich wyciekania. Na szczęście zostały podjęte – zarówno przez legislatorów w Unii Europejskiej, jak i przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ w Polsce – działania, także finansowe, które mają temu zapobiegać. Zwiększą poziom cyberbezpieczeństwa w szpitalach oraz innych placówkach ochrony zdrowia – powiedział.

– Doszliśmy do wniosku z przedstawicielami szpitali z całego świata, że rolą organizacji pracodawców szpitali, organizacji branżowych jest dzielenie się doświadczeniami, uczenie się od siebie i propagowanie najlepszych rozwiązań. W ramach koalicji będziemy wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa polskich pacjentów i bezpieczeństwa polskich medyków – podkreślił prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Eksperci zwracali uwagę, że ważne jest to, gdzie dane medyczne są gromadzone, ale również kto je przetwarza i w jakim celu. – Koalicja będzie mogła uporządkować te sfery albo przynajmniej wpłynąć na to uporządkowanie. Nie zatrzymamy ogromu danych, które gromadzone są w chmurze, ale możemy badać cel tego gromadzenia oraz metody ich przechowywania i udostępniania – powiedział Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Cele koalicji:

  • edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali,
  • prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali,
  • rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o tematy infrastrukturalne i telemedyczne.

Źródło: NIL