17 lipca 2024

W parlamencie sceptycznie o przekształceniu CSK MSWiA

Mamy nowe wieści z Senatu – Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Zdrowia zdecydowały o odrzuceniu ustawy przekształcającej CSK MSWiA w Warszawie w Państwowy Instytut Medyczny.

Foto: Marta Marchlewska-Wilczak/Kancelaria Senatu

W trakcie wczorajszej dyskusji senator Agnieszka Gorgoń-Komor pytała o powód szybkiego tempa procedowania omawianego projektu ustawy, a senator Ewa Matecka o to, czy powołanie dyrektora instytutu i jego zastępców przez ministra będzie poprzedzone konkursem.

Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera zwróciła uwagę na to, że na posiedzenie komisji nie przybył przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, a także wyraziła zaniepokojenie związane z trybem i tempem pracy nad tą regulacją, zwłaszcza w obliczu kłopotów finansowych szpitali spowodowanych walką z pandemią COVID-19.

Pytała również o obecną sytuację organizacyjną i finansową Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz o to, czy podjęta próba restrukturyzacji placówki. Podkreśliła, że dotacja w kwocie 1 mld zł, którą instytut otrzyma w efekcie przekształcenia, byłaby potrzebna wielu szpitalom zadłużonym z powodu pandemii, a nie tylko CSK MSWiA.

Stanowisko Prezydium NRL

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej utworzenie instytutu zrodzi liczne wyzwania organizacyjne, formalno-prawne, podatkowe i kadrowe, a ustawodawca powinien wskazać szczególnie ważne powody stojące za taką decyzją, np. czy jest ona w interesie społecznym oraz czy doprowadzi do poprawy jakości i dostępności do świadczeń opieki.

Samorząd lekarski wskazuje, że nie są mu znane przypadki, aby osoby zajmujące najwyższe stanowiska w państwie miały problem z dostępnością do opieki zdrowotnej lub że jakość tej opieki była niewystarczająca” – czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL.