15 czerwca 2024

W Polsce trwają 82 badania kliniczne powiązane z rakiem piersi

Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie – wynika z Krajowego Rejestru Nowotworów. Warto o tym przypomnieć w październiku, który jest miesiącem świadomości raka piersi.

Foto: pixabay.com

Ostatnie dane określające odsetek kobiet, które przeżywają z nowotworem piersi 5 lat od momentu rozpoznania wynosiły nieco ponad 77%. To dobitnie ukazuje skalę problemu. Tylko wczesne wykrycie, odpowiednia diagnostyka oraz włączenie skutecznego leczenia jest w stanie powstrzymać jedną z kluczowych chorób cywilizacyjnych.

W Polsce trwają obecnie 82 badania kliniczne powiązane z rakiem piersi. Jednym z nich jest badanie, które otrzymało dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w 2020 r. pt. „Cyclin dependent kinAse in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a „window of opportunity” study (CAREGIVER)”.

Kierownikiem tego projektu dotyczącego zastosowania inhibitorów CDK4/6 w potrójnie ujemnym raku piersi jest dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki jej inicjatywie Polki mają dostęp do polskiej wersji poradnika na temat nowoczesnego leczenia tej choroby, wydanego przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO).

Chemioterapia podstawowym schematem

Pomimo prób poznania mechanizmów biologicznych i podziału na podtypy nowotworu piersi obecnie podstawowym schematem terapeutycznym pozostaje chemioterapia. Badanie prowadzone przez dr hab. Elżbietę Senus-Konefkę stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie. Finansowane badanie ze środków ABM może to mieć ogromny wpływ na możliwość znalezienia terapii celowanej dla tak heterogennej grupy chorych, jaką są pacjentki z trójujemnym rakiem piersi.

Podstawowym celem badania jest ocena wczesnych parametrów skuteczności Palbocyklibu oraz biopsji guza. Palbocyklib jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu zaawansowanego ujemnego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych.

Badanie zakłada udział 126 pacjentek w ośmiu ośrodkach w: Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Gliwicach, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu. Badanie potrwa 36 miesięcy, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie https://clinicaltrials.gov oraz w branżowych czasopismach medycznych. Co ważne, uzyskało pozytywną opinię Komisji Biotycznej, a także zostało zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Źródło: ABM