18 czerwca 2024

W przyszłości lekarzy czeka certyfikacja umiejętności zawodowych

W ramach nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty miała zostać przeprowadzona tylko reforma kształcenia podyplomowego. Okazuje się, że konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów odczują wszyscy lekarze, choć w różnym stopniu.

Prof. Ryszard Gellert. Foto: twitter.com/CMKPWarszawa

Komentuje prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego:

– Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w dużej mierze skupia się na kształceniu podyplomowym.

Staż podyplomowy ma zostać wzbogacony o wiedzę, która do tej pory była domeną programów specjalizacyjnych (m.in. w zakresie ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego czy statystyki medycznej). Te treści nie powinny jednak całkowicie zniknąć z programów specjalizacyjnych, a co najwyżej ulec okrojeniu.

Ważne, aby w pewnych dziedzinach  następowała aktualizacja wiedzy po kilku latach od skończenia studiów. W zakresie kształcenia podyplomowego projekt ustawy idzie w dobrym kierunku, dając wiele korzyści lekarzom rezydentom (np. elektroniczne monitorowanie przebiegu szkolenia), ale również osobom prowadzącym kształcenie specjalizacyjne.

Jako dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego widzę konieczność otrzymania narzędzi do wycofywania akredytacji jednostkom, które przestały spełniać warunki do prowadzenia szkolenia i mam nadzieję, że te narzędzia znajdą się w uchwalonej ustawie. Znane mi są przykłady, gdy z oddziału odchodzili wszyscy lekarze ze specjalizacją, a szpital tego nie zgłaszał.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzona zostanie możliwość uznawania specjalizacji przez osoby spoza UE. Powszechnie mówi się, że chodzi o Ukrainę i Białoruś, ale nie zapominajmy, że dotyczyć to będzie też np. Stanów Zjednoczonych czy Kanady, skąd niektórzy polscy lekarze chcieliby powrócić z uznaną specjalizacją, i krajów z innych kontynentów. Szczególnym przypadkiem, ze względu na wyjście z UE,  jest Wielka Brytania. Po wejściu w życie ustawy potrzebna będzie interpretacja prawna w tym zakresie.

Do tej pory nigdzie nie były określone zasady certyfikacji nabywania umiejętności zawodowych. Nowelizacja może to zmienić, dając takie możliwości towarzystwom naukowym, które działają od co najmniej 5 lat, znajdą się na liście dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz spełnią kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wprowadzenie certyfikatów umiejętności zawodowych to wyjście naprzeciw powszechnym oczekiwaniom, tak aby nie tworzyć nowych, wąskich specjalności lekarskich. Obecnie, żeby prowadzić pacjentów z niewydolnością nerek, trzeba posiadać albo specjalizację z nefrologii, albo z intensywnej terapii, albo z anestezjologii i intensywnej terapii, co nie wydaje się uzasadnione.

Mam nadzieję, że przepisy zostaną uchwalone w takim brzmieniu, aby w niedalekiej przyszłości internista, chcąc prowadzić dializoterapię, mógł nauczyć się tej umiejętności bez konieczności kończenia specjalizacji z nefrologii, gdzie uczy się m.in. prowadzenia pacjentów po przeszczepianiu nerek, co wydaje się zbędne dla samego procesu dializy.

Notował: Mariusz Tomczak