19 czerwca 2024

W sprawie Domu Lekarza Seniora

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Mariana Zembali pismo, w którym poinformował, iż do biura Naczelnej Izy Lekarskiej wpływają niepokojące sygnały dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz zapewnieniu prawidłowej opieki pensjonariuszom w Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie.

Foto: www.dls.org.pl

„W związku z tą sytuacją prosimy Pana Ministra o objęcie osobistym nadzorem powyższej placówki, która zapewniłaby spokój przebywającym tam podopiecznym. Zgłaszamy również, jako samorząd lekarski, chęć uczestniczenia w rozmowach, które umożliwiłyby nam przejęcie pieczy nad Domem Lekarza Seniora w Warszawie” – czytamy w piśmie do szefa resortu zdrowia.

Dom Lekarza Seniora został utworzony zgodnie decyzją ministra zdrowia i opieki społecznej z kwietnia 1992 roku. Mieści się w wolnostojącym budynku otoczonym 3-hektarowym parkiem. Posiada gabinety: rehabilitacji i fizjoterapii, lekarski i zabiegowy. Dodatkowo mieści się tutaj biblioteka, kaplica oraz przestronna świetlica, gdzie odbywają się m.in. imprezy artystyczne. Liczy 116 miejsc.

Dr n. med. Kazimierz Fritz (1896-1979) był lekarzem dermatologiem, żołnierzem Armii Krajowej oraz inicjatorem budowy Domu Lekarza Seniora. W 1978 roku, na jednym z posiedzeń Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ofiarował na ten cel kwotę 1 mln zł, a w testamencie dodatkowo zapisał kolejne 800 tys. zł. Były to wówczas ogromne sumy.