22 maja 2024

W sprawie kursów z języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Bariera językowa może znacząco utrudniać relacje lekarz-pacjent. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia potrzebę prowadzenia kursów z języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych.

Foto: pixabay.com

Potrzeba uzyskania przez ukraińskich medyków, w tym lekarzy i stomatologów, odpowiednich kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego podnoszona była przez samorząd lekarski kilka tygodni temu, a teraz powróciła niczym bumerang w stanowisku Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

W ocenie Prezydium NRL należy umożliwić ubieganie się o dofinansowanie szkoleń z języka polskiego dla obywateli Ukrainy również Wojskowej Izbie Lekarskiej oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej. Projektowane przepisy przewidują możliwość dofinansowania szkoleń organizowanych przez okręgowe izby lekarskie, ale pomijają zarówno Wojskową Izbę Lekarską, jak i Naczelną Izbę Lekarską. Tymczasem NIL posiada duży potencjał szkoleniowy, dysponuje odpowiednią bazą szkoleniową, a także posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto wątpliwości samorządu lekarskiego budzi treść przepisu przewidująca, że obywatel Ukrainy mógłby wziąć udział w maksymalnie trzech szkoleniach. „Ograniczenie to jest niemożliwe do zweryfikowania przez organizatora szkolenia na etapie ubiegania się o dofinansowanie, czy na etapie zapisów na szkolenie. Należy zatem wyraźnie wskazać, że przekroczenie limitu trzech szkoleń nie może stanowić podstawy do zakwestionowania, czy cofnięcia dofinansowania” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL opublikowanym na stronie NIL.