20 kwietnia 2024

W sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców

Stanowisko Nr 33/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zamieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji przychyla się do uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w zakresie:

– wprowadzenia zajęć stażowych na oddziale psychiatrii, ośrodku psychiatrycznej opieki środowiskowej jako zajęć obligatoryjnych;

– dodania w programie stażu z zakresu opieki psychiatrycznej pogłębienia wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi;

– wprowadzenia uzupełnień na stronie 8 wzoru karty stażu adaptacyjnego pielęgniarki, pielęgniarza (dopisania „lub paliatywnej) oraz na stronie 5 wzoru karty stażu adaptacyjnego położnej, położnego (dopisania „i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej”) w celu zapewnienia spójności z odpowiednimi ramowymi programami stażu adaptacyjnego.