19 maja 2024

W trosce o polskich studentów na Ukrainie

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz apeluje do prezesa Rady Ministrów o umożliwienie polskim studentom medycyny kontynuowania nauki w kraju. Ma to związek z niestabilną sytuacją na Ukrainie, jaka trwa już od kilku miesięcy

Kijów, dworzec kolejowy. Foto: Mariusz Tomczak

Zdaniem prezesa Hamankiewicza, niezbędne jest m.in. zwiększenie limitów przyjęć na uczelniach medycznych w Polsce. To pomogłoby polskim studentom medycyny w powrocie do ojczyzny w celu kontynuowania edukacji w naszym kraju.

„Studiujący medycynę na Ukrainie sami i ich rodziny ponoszą koszty swojego kształcenia. Ponieważ są one wyższe w polskich uniwersytetach medycznych niż w uczelniach ukraińskich koniecznym staje się także urealnienie systemu stypendiów i innej pomocy finansowej” – czytamy w liście skierowanym do szefa polskiego rządu.

Środowisko lekarskie z uwagą i niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Przypomnijmy, że samorząd dawał temu wyraz już wcześniej w stanowiskach Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezydium NRL i niektórych izb okręgowych.

Zobacz pismo prezesa NRL do premiera Donalda Tuska

mt