23 czerwca 2024

Walka z niedożywieniem chorych na raka

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych dostarcza do gabinetów onkologów w całej Polsce ankiety, dzięki którym będzie można ocenić stan odżywienia pacjentów nowotworowych. Wypełnić powinien ją pacjent, a ocenić – lekarz. Akcja jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Foto: materiały prasowe

– Ankieta nie służy do weryfikacji pracy placówek medycznych, ani do ich oceny – zastrzega Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Przygotowany przez PKPO dokument ma być jedynie wsparciem w ocenie stanu zdrowia chorego, narzędziem w rękach lekarzy, umożliwiającym regularną kontrolę stanu odżywienia, a w dalszej perspektywie poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych.

Pomysłodawcy tego projektu chcą walczyć z poglądem, że chory na nowotwór musi chudnąć. Zwracają uwagę, że niedożywienie pacjentów onkologicznych niesie za sobą ogromne konsekwencje, między innymi gorsze rokowanie i ograniczenie skuteczności leczenia. Znacznie częściej występują również powikłania pooperacyjne czy infekcje.

Ankietę opracowano na podstawie przygotowanej przez Association of Community Cancer Centers (ACCC) skali PG-SGA, czyli generowanej przez pacjenta, subiektywnej skali oceny jego stanu odżywienia w chorobie nowotworowej. – Ocena stanu odżywienia chorego na nowotwór jest jednym z najważniejszych czynników rokowniczych i warunkujących odpowiedź na leczenie – mówi prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

ls