12 czerwca 2024

Warsztaty dla młodych lekarzy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zaprasza młodych lekarzy (do 30. roku życia) do uczestnictwa w Letnich Warsztatach PTMP „Aktualności i perspektywy medycyny paliatywnej w systemie opieki zdrowotnej”, które odbędą się w dniach 17-19 lipca 2015 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Morsku k. Zawiercia.

Celem szkolenia dokształcającego jest przybliżenie wiedzy o filozofii medycyny paliatywnej i zasadach specjalistycznej opieki paliatywnej, o aktualnych zaleceniach leczenia bólu przewlekłego i leczenia objawowego, o etycznych dylematach w opiece paliatywnej, o komunikacji z chorym i jego rodziną na temat choroby o niepomyślnym rokowaniu.

Spotkania z ekspertami medycyny paliatywnej pozwolą rozszerzyć informację o możliwościach podjęcia specjalizacji z medycyny paliatywnej, rozwoju naukowego i działalności PTMP. Warsztaty patronatem objął prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Rejestracja i szczegóły na stronie internetowej www.warsztatyptmp.pl.