22 maja 2024

Warsztaty z immunoonkologii w WUM

W Warszawie zakończyły się warsztaty poświęcone zastosowaniu metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii. Młodzi naukowcy z całej Europy – doktoranci, doktorzy i studenci – mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i zastosowaniem tej metody w badaniach.

Warsztaty poświęcone zastosowaniu metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii Warsztaty z immunoonkologii w WUM

Foto: WUM

Cytometria przepływowa jest powszechnie stosowana, zarówno przez naukowców w badaniach podstawowych, jak i przez diagnostów i analityków medycznych w diagnostyce wielu chorób.

Podczas warsztatów dr Magdalena Winiarska przedstawiła cele i zadania projektu. Swoje wystąpienia wygłosili również zaproszeni naukowcy, którzy omówili zagadnienia związane z zaawansowaną cytometrią przepływową.

Uczestnicy warsztatów mogli także przekonać się, jak wygląda zastosowanie tej metody diagnostycznej w praktyce – opowiedzieli o tym zaproszeni eksperci: Marzena Biernacka, Rafał Januszewski oraz Marc Reudelsterz.

To już kolejne wydarzenie organizowane w ramach projektu STREAM. W dniach 27-28 czerwca ubiegłego roku odbyła się Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii, podczas której młodzi naukowcy i uznani badacze z całego świata prezentowali wyniki swoich najnowszych badań z zakresu immunoonkologii.

Celem obydwu wydarzeń była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między młodymi badaczami a uznanymi ekspertami w dziedzinie immunoonkologii. Uczestników warsztatów gościł Warszawski Uniwersytet Medyczny. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Gazeta Lekarska”.