17 czerwca 2024

Warto, by lekarz udzielił porady antynikotynowej

W niektórych krajach zaleca się, aby lekarze udzielali krótkiej porady dotyczącej zaprzestania palenia tytoniu jako kluczowego początkowego etapu walki z nałogiem.

Fot. pixabay.com

W „BMC Cancer” opublikowano przegląd piśmiennictwa dotyczącego skuteczności takiej interwencji w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC).

W analizie uwzględniono tylko cztery artykuły opublikowane w latach 2011-2019 – trzy z Jordanii (wszystkie dotyczące jednego ośrodka onkologicznego) i jeden z południowych Indii. W dwóch badaniach interwencję prowadzili onkolodzy, a w pozostałych lekarze rodzinni.

W pierwszym badaniu (n=156) wskaźnik rzucenia palenia po 12 miesiącach od interwencji wyniósł 21,2 proc. i był najwyższy wśród osób, które paliły mniej niż 10 papierosów dziennie. W drugim (n=201) odsetek osób niepalących po 3 miesiącach wyniósł 23,4 proc., ale w 12. miesiącu spadł do 6 proc.

Powody powrotu do nałogu obejmowały objawy odstawienia, poczucie braku wartości zaprzestania palenia i depresję. W trzecim badaniu (n=71) 67,6 proc. chorych na nowotwory głowy i szyi rzuciło palenie dzięki poradom onkologów udzielonym podczas hospitalizacji.

Według czwartego retrospektywnego badania zaledwie 21 proc. chorych na nowotwory uczęszczało do lokalnej poradni rzucania palenia. Analiza tej grupy wykazała poprawę dwuletnich przeżyć u osób, które uczęszczały do poradni oraz zgłaszały abstynencję podczas wizyt kontrolnych.

Niski odsetek chorych, którzy otrzymują porady antynikotynowe, przypisuje się obciążeniu pracą lekarzy z krajów LMIC i niekorzystnemu wpływowi emigracji. Jednocześnie, ze względu na jej skuteczność tej interwencji, podkreślili konieczność jej priorytetowego traktowania na poziomie polityki krajowej.

Źródło: Ilesanmi et al. BMC Cancer. 2024 Jan 30;24(1):149