12 kwietnia 2024

Ważny organ administracji rządowej za stworzeniem poradni dla stomików

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwraca uwagę na problem opieki nad pacjentami z wyłonioną stomią oraz tych, którzy dopiero przygotowują się do wykonania takiego zabiegu.

Ileostomia, czyli stomia na jelicie cienkim
Foto: Salicyna / CC BY-SA 4.0

Aby ułatwić tej grupie pacjentów funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Zdrowia  o rozważenie utworzenia poradni stomijnych działających w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

RPP, będący centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów, zaproponował utworzenie sieci regionalnych poradni stomijnych (maksymalnie do 50 w kraju) oraz dodatkowo poradni referencyjnych przy klinikach uniwersyteckich i regionalnych centrach onkologii.

Takie poradnie mogłyby spełniać warunki opieki skoordynowanej nad pacjentem ze stomią, a pacjenci mieliby się do nich zgłaszać bez skierowania. – To bardzo ważne, aby proces właściwej opieki nad stomikiem zaczął się jak najwcześniej. Duże znaczenie ma zarówno konsultacja ewentualnych obaw z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem czy dietetykiem ale także szybki dostęp do wiedzy na temat stomii i metod jej pielęgnacji – mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Wiedza na temat prawidłowej pielęgnacji stomii i radzenia sobie z ewentualnymi powikłaniami jest niszowa wśród społeczeństwa. Dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie telemedycyny, dzięki której pacjenci mogliby – w wielu przypadkach – zdalnie rozwiać swoje wątpliwości dotyczące wskazanej problematyki. Ponadto istotne jest poszerzanie wiedzy na temat stomii także wśród pielęgniarek środowiskowych i hospicyjnych.