27 maja 2024

Ważny przepis dla samorządów zawodów zaufania publicznego

9 października weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Foto: pixabay.com

Ustawa ta wprowadza do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przepis art. 14hb umożliwiający podejmowanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, przez kolegialne organy samorządów zawodowych oraz ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne, uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

„Rozwiązanie to stanowi realizację postulatu prezesa NRL kierowanego do Ministra Zdrowia m.in. w piśmie z 2 września 2020 r.” – informuje Biuro Prasowe NIL.

Przywrócone rozwiązanie zostało wprowadzone dla wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego w treści art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. „Przepis ten był bardzo pozytywnie oceniany przez samorząd lekarski, gdyż zapewniał możliwość ciągłej, merytorycznej pracy bez zwiększania ryzyka epidemicznego. W opinii prezesa NRL możliwość zdalnego podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarskiego jest niezbędne dla zapewnienia realizacji ustawowych zdań samorządu w okresie pandemii” – poinformowano na stronie internetowej NIL, dodając, że uwagi na treść art. ust. 1 tej ustawy omawiany przepis przestał obowiązywać 5 września 2020 r.