23 czerwca 2024

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 2 do 6 lat

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 2 do 6 lat” będzie tematem przewodnim tegorocznej międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w dniach 9-10 listopada w Łodzi.

Foto: pixabay.com

Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, która od kilkunastu lat zajmuje się wielotorową terapią dzieci dotkniętych MPD.

Podczas dwudniowych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów – ortotyków specjalizujących się w analizie chodu, międzynarodowych instruktorów metod: NDT Bobath, SI, Vojta, logopedów oraz psychologów, uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie.

Patronat medialny nad konferencją objęła „Gazeta Lekarska”.

Kierownikiem naukowym tegorocznej konferencji została prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa. Uczestnicy za udział w konferencji otrzymują punkty edukacyjne. „Wczesna interwencja w zakresie kończyny górnej (dobór właściwego zaopatrzenia ortotycznego)”, „Stymulacja widzenia funkcjonalnego u małych dzieci z korowymi zaburzeniami wzroku”, „Terapia wymuszona koniecznością (CIMT)”, „Rozwój kontroli posturalnej i jej zaburzenia we wczesnym okresie życia” czy „Hipotonia” – to tylko niektóre tematy tegorocznych warsztatów i wykładów.

Dodatkowo uczestnicy listopadowej konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału między innymi w warsztatach: Dore Blom, Beaty Ignaczewskiej, Vardit Kindler, Liliany Klimont, Delfini Papazoglou, Nedy Rotar, Joanny Surowińskiej, Zofii Szwiling, Foteini Zografou, Eddiego Mellaerts. Tegoroczna konferencja adresowana jest do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich specjalistów działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zapisy na konferencję na : https://www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja