18 lipca 2024

Wczoraj nowotwór, jutro choroba sercowo-naczyniowa?

Osoby po leczeniu onkologicznym mają wysokie ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Foto: pixabay.com

W badaniu opublikowanym kilka tygodni temu w czasopiśmie „European Heart Journal” sprawdzono, jaka jest najczęstsza przyczyna zgonów osób po leczeniu onkologicznym.

W tym celu porównano ponad 3 miliony osób wyleczonych z choroby nowotworowej w latach 1973-2012 z ogólną amerykańską populacją.

Wśród osób po leczeniu onkologicznym 38% zmarło z powodu nawrotu nowotworu, a 11,3% z powodu chorób sercowo-naczyniowych, do których badacze zaliczyli choroby serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, choroby naczyń mózgowych i tętniaki aorty. Wśród zgonów spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi w 73% przyczyną były choroby serca.

Zauważono, że najwyższe ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych dotyczyło osób leczonych z powodu raka pęcherza moczowego (19,4%), krtani (17,3%), gruczołu krokowego (16,6%), trzonu macicy (15,6%), jelita grubego (13,7%) oraz raka piersi (11,7%). Dodatkowo zauważono, że chore na raka trzonu macicy, szczególnie w pierwszym roku po leczeniu, mają bardzo wysokie ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, co wymaga objęcia ich wczesną opieką kardiologiczną.

Źródło: academic.oup.com