16 czerwca 2024

WHO i Prezydium NRL jednym głosem w sprawie szczepień

Szczepienia są niezbędne w zapobieganiu wielu poważnym chorobom i w ochronie życia – przypominają inicjatorzy tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień, które odbywają się pod hasłem: „Szczepienia – długie życie dla wszystkich”.

Foto: pixabay.com

W tym roku Europejski Tydzień Szczepień, obchodzony z inicjatywy Europejskiego Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia, przypada w dniach 24-30 kwietnia. Przyświeca mu hasło: „Szczepienia – długie życie dla wszystkich”.

Celem Europejskiego Tygodnia Szczepień jest podnoszenie świadomości – m.in. wśród rodziców i opiekunów, pracowników ochrony zdrowia, decydentów politycznych i ekonomiczno-gospodarczych oraz mediów – na temat roli szczepień w ochronie zdrowia i życia dzieci oraz osób dorosłych.

W ostatnich dwóch latach obchody tego tygodnia przypadły na szczególny czas – czas pandemii COVID-19. Nic dziwnego, że ostatnio wiele uwagi poświęcono szczepieniom przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Główny Inspektor Sanitarny stale podkreśla, że bardzo ważne jest również wykonywanie szczepień przeciwko innym chorobom zakaźnym (takim jak krztusiec, odra, inwazyjna choroba pneumokokowa, biegunka rotawirusowa i ospa wietrzna), zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem szczepień. W tym roku obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień zbiegają się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie szczepionek uchodźcom z objętej wojną Ukrainy.

W stanowisku podjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej czytamy, że Europejski Tydzień Szczepień to okres, w którym warto poświęcić uwagę wciąż aktualnej potrzebie budowania zaufania społecznego do szczepień, jako najskuteczniejszej metody zapobiegania chorobom zakaźnym. Prezydium NRL popiera działania Światowej Organizacji Zdrowia oraz powołanej przez Komisję Europejską Koalicji na rzecz szczepień (Coalition for Vaccination), zrzeszającej europejskie organizacje zawodów ochrony zdrowia, które dążą do zapewnienia równego i jak najszerszego dostępu do szczepień ochronnych dla wszystkich mieszkańców Europy, w tym uchodźców.