19 maja 2024

Wiceminister otworzył prywatny szpital

W środę odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie szpitala onkologicznego na warszawskim Żoliborzu. W placówce docelowo znajdzie się łącznie 178 łóżek oraz 38 stanowisk chemioterapii dziennej.

Każdy pacjent nowego szpitala onkologicznego będzie otoczony specjalną opieką ze strony dedykowanej pacjentowi pielęgniarki prowadzącej, która przyjmuje pełną odpowiedzialność za ciągłość opieki nad chorym w trakcie całego pobytu w szpitalu (od przyjęcia aż do wypisu).

Pielęgniarki prowadzące wraz ze wspierającymi je w opiece nad pacjentem opiekunami medycznymi oraz pielęgniarkami odcinkowymi, realizują działania wynikające z postawionej diagnozy pielęgniarskiej.

Dlatego w nowo powstałym szpitalu chory i jego najbliżsi uzyskają pomoc psychologiczną w postaci konsultacji z psychoonkologiem i możliwości skorzystania z grup wsparcia, prowadzonych przez organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych. W przyjętym modelu, pacjent będzie miał zapewnioną koordynację i kontynuację opieki, również po opuszczeniu szpitala, tak aby chory nie czuł się pozostawiony sam sobie.

Pacjenci nowego szpitala będą mieli dostęp do zaawansowanych procedur endoskopowych, badań z zakresu tomografii komputerowej z możliwością znacznej redukcji dawki promieniowania. Dzięki oddziałom: Chemioterapii Dziennej, Onkologii Klinicznej, Hematoonkologii, Gastroenterologii i Intensywnej Opieki Medycznej, pacjenci będą mieli zagwarantowaną kompleksową pomoc.

Nowy szpital wykorzystuje w diagnostyce badania molekularne, dzięki czemu może proponować pacjentom terapie spersonalizowane, z wykorzystaniem wielu innowacyjnych leków onkologicznych.

Pacjenci skorzystają też z terapii immunologicznych, które w ostatnich latach otwierają nową erę leczenia nowotworów. Lekarze, dzięki uczestnictwu w wielu prestiżowych projektach badawczych wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, stosują nowoczesne metody leczenia, w tym również w ramach badań klinicznych i programów wczesnego dostępu do terapii.

Choroby onkologiczne to problem, który dotknie co czwartego Polaka, bo tak według statystyk kształtować się będzie zachorowalność na raka w nadchodzących latach. Jednocześnie badania pokazują, że polski pacjent onkologiczny ma dużo mniejsze szanse na przeżycie, niż obywatele innych krajów europejskich. Według prognoz, co piąta osoba w Polsce umrze z powodu nowotworu. W dużej mierze jest to konsekwencją problemów z dostępem do diagnozy i leczenia.

Co ważne, w placówce można leczyć się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W otwarciu placówki udział wziął m.in. Marek Tomabarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Poświęcenia dokonał ks. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Zarówno wiceminister, jak i arcybiskup zwracali uwagę na to, że czas, w którym pacjent zmaga się z chorobą, jest trudny nie tylko dla niego, ale też dla jego rodziny.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.