18 maja 2024

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odchodzi

„Informuję, że złożyłam rezygnację z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, którą pełniłam przez okres czterech lat. Praca w Ministerstwie Zdrowia była dla mnie dużym wyzwaniem i zaszczytem”.

Józefa Szczurek-Żelazko. Foto: Adrian Grycuk / Wikipedia

W ten sposób w czwartek 5 listopada wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała na Twitterze o rezygnacji z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

„Praca w Ministerstwie Zdrowia była dla mnie dużym wyzwaniem i zaszczytem” – napisała była wiceminister, dodając, że nie oznacza to wycofania się z aktywności w życiu publicznym. Józefa Szczurek-Żelazko od 2015 r. sprawuje mandat posła na Sejm RP, a w przeszłości dwukrotnie (w 2010 r. i w 2014 r.) była wybierana radną sejmiku województwa małopolskiego.

W lutym 2017 r. Józefa Szczurek-Żelazko została powołana na funkcję sekretarza stanu w resorcie zdrowia. Była członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Koordynowała Departament Dialogu Społecznego, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki oraz Departament Pielęgniarek i Położnych, a ponadto m.in. nadzorowała działalność Agencji Badań Medycznych, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i uczelni medycznych.