15 czerwca 2024

Wiek seniora a operacja raka przełyku

Wiek powyżej 70 lat nie powinien być przeciwwskazaniem do operacji raka przełyku.

Foto: pixabay.com

W czasopiśmie „Journal of the American College of Surgeons” opublikowano pracę dotyczącą wyników leczenia raka przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego u osób w wieku powyżej 70 lat. U pacjentów w tej grupie wiekowej, z uwagi na ryzyko powikłań pooperacyjnych, niechętnie podejmuje się radykalne leczenie.

W badaniu przeanalizowano dane pacjentów z co najmniej II stopniem zaawansowania nowotworu, u których w latach 2004-2019 w Ochsner Medical Center w Nowym Orleanie wykonano poprzedzoną chemioradioterapią resekcję przełyku.

Porównywano wyniki 188 osób poniżej 70. roku życia (średnio 59 lat) oraz 94 osób co najmniej siedemdziesięcioletnich (średnia wieku 74 lata). W starszej grupie częściej występowały choroby współistniejące. W grupie tej po leczeniu operacyjnym częściej obserwowano powikłania w postaci migotania przedsionków oraz zatrzymania moczu.

Mimo to liczba ciężkich powikłań pooperacyjnych oraz czas hospitalizacji dla obu grup były podobne. Śmiertelność okołooperacyjna w starszej i młodszej grupie wyniosła odpowiednio 4,3 proc. i 3,8 proc.

Źródło: www.journalacs.org