13 czerwca 2024

Większa decyzyjność OIL w zakresie wysokości składki członkowskiej

W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza lub lekarza dentystę z obowiązku opłacania składki członkowskiej w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru (tj. 60 zł) lub w całości.

Foto: pixabay.com

Zwolnienie następuje na z góry określony czas. Decyzję w tej sprawie podjęła Naczelna Rada Lekarska 16 grudnia 2022 r. (uchwała nr 60/22/IX NRL zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej).

„Zmiana wysokości składki wzbudziła poruszenie w naszym środowisku. I słusznie. Bo każdy lekarz powinien wiedzieć, za co płaci, i ma prawo wymagać. Samorząd lekarski jest dla lekarzy, izby powinny mieć takie cele i tak je realizować, byśmy mieli poczucie, że składka nie jest kosztem, a inwestycją” – pisał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w felietonie pt. „Lekarzu, oczekuj od swojej izby” na łamach „Gazety Lekarskiej” kilka miesięcy temu.

Przypominamy, że podstawowy wymiar składki członkowskiej od stycznia 2023 r. wynosi 120 zł miesięcznie.