21 kwietnia 2024

Większa liczba operacji usunięcia zaćmy

W pierwszych dwóch miesiącach 2014 roku obowiązywania nowej wyceny operacji usunięcia zaćmy świadczeniodawcy wykonali więcej zabiegów niż w tym samym okresie w roku 2013. Jest to również więcej niż średnia miesięczna liczba hospitalizacji w całym minionym roku – informuje Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ.

Foto: Marta Jakubiak

W styczniu i lutym 2014 roku zrealizowano łącznie 35 612 hospitalizacji związanych z operacją zaćmy, czyli więcej o 13,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Pomimo znacznego wzrostu liczby operacji, wydatki Funduszu w tym obszarze były niższe w stosunku do 2013 roku.

Zaćma jest wrodzoną lub degeneracyjną chorobą oczu, która prowadzi do zmętnienia soczewki. Może być przyczyną ślepoty.

Odnotowano znaczący spadek w stosunku do roku ubiegłego średnich kosztów jednej operacji o ok. 600 zł. Niższa wartość zrealizowanych świadczeń w okresie styczeń-luty 2014 roku w stosunku do zawartych umów oznacza, że jest możliwe zwiększenie liczby operacji zaćmy w ramach podpisanych na 2014 rok aneksów do umów.

W najbliższym czasie Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi analizę, w jakim stopniu zwiększenie liczby operacji wpłynęło na zmianę liczby osób oczekujących i skrócenie czasu oczekiwania.

Źródło: NFZ